nyheter

Nyheter

ANBUDSKONKURSER
Anbudskonkurser är en unik form av auktion där intresserade budgivare kan lägga bud på hela verksamheter, varulager, avtal och immateriella rättigheter. Detta innebär att man kan buda på allt eller något specifikt, beroende på vad man är intresserad av. Processen är direkt och enkel, då buden läggs direkt till konkursförvaltaren via...

I det här inlägget ska vi titta närmare på skillnaden mellan:
Att köpa på auktion, jämfört med att köpa via anbud från en konkursförvaltare.

Vi tar det hela från början
När ett företag hamnar på obestånd, det vill säga får svårt att betala sina räkningar, kan endera någon av ägarna eller någon av företagets leverantörer ansöka...

I ett konkursbo tittar de flesta spekulanter mest på tillgångar i form av varulager, maskiner och fordon. Sådant som går relativt snabbt att omsätta. Kanske finns det ett varulager likvärdigt med vad som redan säljs i den egna befintliga verksamheten. Kanske finns det en bil som inte startar.

När det kommer till konkursbon finns det många företag...

De flesta har nog någon gång själva varit på auktion eller åtminstone sett på TV hur det går till. Enkelt förklarat är en auktion ett sätt att sälja via budgivning under en specificerad tidsperiod. Nu kan man dessutom ofta enkelt lägg bud via auktionssajter hemifrån men principen är densamma.

​​För att diversifiera en portfölj bör man välja områden och branscher som inte påverkas av gemensamma faktorer. En vanlig missuppfattning är det räcker med att köpa 10 olika aktiefonder inom olika inriktning så har man säkrat upp sina pengar. Skulle aktiemarknaden kollapsa är man inte så hjälpt av det upplägget. Istället bör man hitta...

​Ett sätt att sprida riskerna som inte har någon direkt koppling till börsen är att investera i fastighetsprojekt. Avkastningen brukar ligga mellan 8-12% (före skatt) och är "mer eller mindre riskfri". Innan investering är det viktigt att göra sin due diligence. Man ska till exempel titta på vilken typ av säkerheter och panter som finns. Har ägarna...

Ingen kan ha undgått utbredningen av Corona-viruset och dess påverkan på vår vardag. Hårda restriktioner har gjort att många företag tvingas stänga igen sin affärsverksamhet när kundunderlaget sviker.

Dagens Industri tar sig en titt på hur konkursmarknaden växer
Marknaden för konkursbon växer och ovanligt många kursade bolag sitter på attraktiva värden. Konkurserna väntas öka åtminstone året ut, enligt flertalet prognoser. För den som är sugen på att köpa ett kursat bolag finns med andra ord en växande marknad som fylls på i takt med att nya...

​Grundarna utvecklade under sina studier en tre-delad liv-västlåda som automatiskt öppnas när ett fartyg sjunker. (Auto-release-life-jacket-container) Verksamheten i bolaget inriktades inledningsvis mot att ta fram ritningar och en prototyp. Samarbetsavtal tecknades med en designbyrå och ett tillverkningsföretag. Bolaget sökte mönsterskydd i EU och...