faq

FAQVilka typer av objekt och affärer finns det inom konkurser?
Svar: Generellt kan man dela upp dem i fem huvudtyper av affärsmöjligheter.

 1. ANBUDSKONKURSER
  Ring eller mejlar konkursförvaltaren direkt med ditt bud. Det är upp till denne att acceptera budet. Det står dig fritt att formulera ditt bud på olika sätt, till exempel att göra ett villkorat bud. Du kan också buda på något specifikt till exempel ett visst fordon eller en viss del av varulagret.  

 2. AUKTION MED KONKURSFÖRVALTARE
  Auktionen hålls endera på konkursförvaltarens kontor eller i direkt anslutning till gällande objekt. Budgivningen startar vid ett visst klockslag och det högsta budet vinner.  

 3. SLAGSAUKTIONER
  Internetauktioner, där delar av varulager och annat läggs upp. Betydligt svårare att tjäna pengar på då många är med och slåss om samma vara. Ofta kan priserna trissas upp högre än vad som är rimligt utifrån den risk köparen tar. Udda objekt som ratas eller där du har ett informationsövertag kan vara lönsamt.
   
 4. UTFÖRSÄLJNINGAR
  Varulager och liknande, ofta till priser långt under marknadspriset.

 5. ÖVRIGA LÖNSAMMA AFFÄRER
  Tips på unika objekt och alternativa investeringar.


Får man listor över konkursboets varulager och inventarier?
Svar: Ja. Konkursförvaltarna delar detaljerade listor med vad som ingår i konkursboet. 

Hur stor andel av de konkursande bolagen som äger mark?
Svar: Det varierar stor men speciellt i norra Sverige brukar det finnas åtskilligt med sådana objekt.
 
Är det säkert att köpa från ett konkursbo?
Svar: Dessa affärer är alltid förenat med en viss risk. Därför är det viktigt att du undersöker det du tänker köpa ordentligt innan du lämnar ett bud. Ofta kan det finnas dokumentation och annat som underlättar detta.  

Hur vet jag värdet på varorna eller tillgångarna i ett konkursbo?
Svar: Det är något du själv måste bedöma. Enklast är att titta på marknadsvärdet i butik. Hälften eller en tredjedel av det priset är vad du som mest ska betala. 

Hur går betalningsprocessen till när jag köper från ett konkursbo?
Svar: Oftast via banköverföring direkt till konkursförvaltarens konto.

Finns det några dolda avgifter eller extra kostnader när man handlar från konkursbon?
Svar: Inte om du köper direkt av konkursförvaltaren men däremot om du köper på auktion då tillkommer oftast slagavgifter och andra kostnader.

Hur snabbt måste jag agera när jag hittar ett intressant konkursbo?
Svar: Oftast är det ganska gott om tid då konkursförvaltaren sätter ut ett sista svarsdatum. I många fall ligger objekten ute flera månader efter detta datum.

Kan jag inspektera varorna eller tillgångarna innan jag bestämmer mig för att köpa?
Svar: Ja, och det bör du också göra för att försäkra dig om att allt är i sin ordning.

Vad händer om jag inte är nöjd med mitt köp från ett konkursbo?
Svar: Det är svårt att i efterhand göra något förutsatt att konkursförvaltaren inte get helt fel information. Därför bör dina bud reflektera denna osäkerhetsfaktor.

Är det möjligt att sätta upp larm/notiser för att inte missa några konkursbon? 
Svar: Ja, detta är något vi lär ut i vår e-bok i ämnet. 

Finns det någon möjlighet till finansiering eller delbetalning vid större köp?
Svar: Generellt nej. Du bör ha din din finansiering klar innan du lägger ett bud.

Hur ser returrätten ut vid köp från konkursbon?

Svar: Köp från konkursbon har vanligtvis ingen returrätt. Det är viktigt att noggrant granska alla varor och tillgångar innan köp, samt att förstå de juridiska ramarna för konkursförsäljning.

Vilka rättigheter har jag som köpare om varan eller tillgången inte motsvarar beskrivningen?

Svar: Vid köp från konkursbon är det viktigt att vara noggrann och medveten om att köpen oftast är slutgiltiga. Men om det kan bevisas att beskrivningen var vilseledande, kan det finnas rättsliga åtgärder att vidta.

Hur kan jag vara säker på att jag får bästa möjliga pris när jag köper ur ett konkursbo?

Svar: Genom att utrusta dig med rätt kunskap. 

Vill du lära dig mer om hur man köper konkursbon?
Läs mer