3 sätt att köpa konkursbon på

3 sätt att köpa konkursbon på

Konkursauktion

Utförsäljning av ett konkursbo via auktion, det vill säga försäljning av tillgångar från ett företag eller en privatperson som gått i konkurs. Vid en konkursauktion sker budgivning endera på plats, via ombud, telefonledes eller via internet.*

Anbudsförsäljning

Är en form av sluten försäljningsprocess där säljarna lämnar skriftliga bud som inte kan ses av de andra budgivarna. Högsta budet vinner, förutsatt att reservationspriset uppnåtts.

Exekutiv auktion

En form av konkursauktion som tillämpas när en person eller ett företag inte kan betala sina skulder, även kallat tvångsförsäljning. Allt mellan lösöre, fastigheter och hela företag kan ingå vid dessa försäljningar. 

Läs mer