Våra villkor


Genom att köpa någon av våra tjänster godkänner du nedanstående allmänna villkor.

Ångerrätt
Priset på alla våra tjänster är inklusive moms. Observera att ångerrätt inte gäller på våra tjänster och digitala produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om "En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel digitalt innehåll". Mer information om konsumentköpslagen hos Konsumentverket.

Spridning
Vidare är det förbjudet att publicera, eller dela uppgifter från Hitta Konkursers tjänster eller produkter om inte något annat finns uttryckligen angivet. Det är också förbjudet att dela inloggningsuppgifter med utomstående. Varje individ som utan uttryckligt lov tillgängliggör material från Hitta Konkursers produkter eller tjänster genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning, gör sig skyldig till intrång i upphovsrätt och kan enligt 53 § upphovsrättslagen (1960:729) dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvarsbegränsning
Informationen från Hitta Konkurser ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation, och det finns inget uppdragsförhållande mellan Hitta Konkurser och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Hitta Konkurser.

Medlemmen bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Hitta Konkurser frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av information som Hitta Konkurser delat.

Hitta Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag. Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan eventuellt anbud lämnas.

Användning av tjänsten
Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen. Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla Hitta Konkurser skadelös för krav som tredje man riktar mot Hitta Konkurser på grund av din användning av tjänst eller produkter.

Vidare medger du att ersätta Hitta Konkurser för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Hitta Konkurser genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Hitta Konkurser lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

Hitta Konkurser ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Hitta Konkurser inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av tjänsten eller hemsidan.

Tvist
Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av Hitta Konkurser ska avgöras av svensk domstol. Allmänna villkoren ska tolkas eller tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

Kakpolicy
Hitta Konkurser använder kakor (cookies) för statistisk utvärdering och optimering av webbplatsen. Kakor är filer som sparas på din enhets hårddisk för att underlätta användningen av webbplatsen. Genom att använda kakor kan du slippa ange samma data varje gång du besöker vår webbplats och de hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina behov. Webbplatsen använder permanenta kakor och sessionskakor.

Vill du inte att din webbläsare ska tillåta kakor kan du ändra det i webbläsarens inställningar, där kan du även radera kakor som finns sparade på din enhet. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor men har även möjligheten att neka kakor eller att visa en varning innan de sparas.

Mer information om detta finns i information från tillverkaren av webbläsaren. Om du nekar användningen av kakor kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner på den inte fungerar som avsett.

Insamling och användande av information
När du registrerar dig på Hitta Konkurser lagras ditt namn och e-postadress. Hitta Konkurser sparar även e-postadresserna till dem som kommunicerar via e-post och information som lämnas genom frivilliga aktiviteter, såsom beställningar, webbplatsregistreringar och liknande.

Hitta Konkurser samlar också in aggregerade och anonyma användardata rörande användande av vårt webbplats. Den data Hitta Konkurser samlar in används för att förbättra Hitta Konkurser och kvaliteten på vår tjänst.

Din data
Hitta Konkurser använder tredjepartsleverantörer och värdpartners för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och tillhörande teknik som krävs för att driva Hitta Konkurser. Trots att Hitta Konkurser äger koden, databaser, och alla rättigheter till vår tjänst, behåller du alla rättigheter till dina data. Hitta Konkurser kommer aldrig att sälja data till en tredje part.

Säkerhet
All data och information som överförs med tjänsten är säkrad med SSL-protokoll.