Vad är en konkurs?

I våra ögon är många konkurser i något avseende oslipade diamanter. Beroende på vad konkursboet består av kan den oslipade diamanten vara varulagret, ett fordon, verktyg, patent, företagets webbdomän, kundregistret, hela rörelsen, eller något annat som kanske bara du ser det riktiga värdet i. ​När ett företag eller en privatperson som har skulder inte kan eller vill betala, kan gäldenären eller borgenären ansöka om konkurs. Den som har skulder kallas gäldenär och den som har fordringar kallas borgenär. 

Så går en konkurs till i praktiken

​Om konkursboet har tillgångar kan dessa säljas för att reglera skulderna hos gäldenären. Vid en konkurs utses en konkursförvaltare som ombesörjer eventuell försäljning. Konkursförvaltaren är i de flesta fall en advokat och är expert på konkurser och vet hur konkursboet skall behandlas juridiskt på bästa sätt.