Exempel på affärscase 

03.02.2022

I ett konkursbo tittar de flesta spekulanter mest på tillgångar i form av varulager, maskiner och fordon. Sådant som går relativt snabbt att omsätta. Kanske finns det ett varulager likvärdigt med vad som redan säljs i den egna befintliga verksamheten. Kanske finns det en bil som inte startar. 

När det kommer till konkursbon finns det många företag som sitter på stora värden men utan att ha några större varulager, inventarier eller maskiner. Vi pratar då om värden som inte syns i företagets balansräkning.

exempel på affärscase

I ett bolag som bedriver till exempel städverksamhet kanske det finns en mindre mängd med städkemikalier, skurmaskiner, dammsugare och liknande. I fall som dessa fall kan konkursförvaltaren välja att inte beakta bud på enskilda inventarier. De flesta spekulanter går då vidare till nästa objekt. 

Personer med större erfarenhet tittar på konkursbon med helt andra ögon. I det här fallet kan ett mejl författas till konkursförvaltaren där det efterfrågas hur många kunder bolaget har och hur kontrakten ser ut. Låt säga att bolaget har 3-åriga kontrakt med ett 20-tal företag på i runda slängar 7 miljoner per år. Kanske är det här som de stora värdet i konkursboet ligger?

Skulle det rentav gå att rädda bolagets personal genom att ta över verksamheten?
Konkursförvaltare har ett visst moraliskt samhällsansvar i att försöka rädda sysselsättningen för de anställda vilket förbättrar ditt förhandlingsläge om du kan rädda jobben. Men man måste gå in djupare och titta på orsaken till konkursen samt ta höjd för oupptäckta problem.
I många fall handlar det om att företaget haft för många anställda eller gjort andra felberäkningar. Den pågående pandemin har också gjort att många bolag har fått skyhöga kostnader för personal som tvingats sjukskriva sig. I personalintensiva verksamheter som i exemplet ovan gäller det att ligga i god balans med antalet anställda och arbetsbehovet för att undvika onödiga kostnader.

I fallet med exemplet ovan ser vi tre möjligheter

1.)
Företaget tas över men verksamheten bedrivs med färre anställda, till exempel genom att ha en lista med personer som kan behovsanställas vid större toppar/sjukfrånvaro.

Förutsatt att nuvarande avtal tillåter det.
2.) Företaget tas över, men utan personal och kontrakten säljs till konkurrenterna.
3.) Företaget tas över, underleverantörer hyrs in och gör jobbet.

Läs mer