Crowdfunding av fastighetsprojekt

10.08.2021

​Ett sätt att sprida riskerna som inte har någon direkt koppling till börsen är att investera i fastighetsprojekt. Avkastningen brukar ligga mellan 8-12% (före skatt) och är "mer eller mindre riskfri". Innan investering är det viktigt att göra sin due diligence. Man ska till exempel titta på vilken typ av säkerheter och panter som finns. Har ägarna gått in med egna pengar. Kanske är lägenheterna eller husen till stor del redan sålda. Att gå in med mindre summor i flera olika projekt som klarat de villkor man satt upp sprider riskerna ytterligare.

Begreppet crowdfunding eller gräsrotsfinansiering, folkfinansiering, är en metod för att ta in kapital för att kunna finansiera projekt eller idéer. Investerarna går in med pengar och får i gengäld något tillbaka. Vid crowdfunding inom fastighetsinvesteringar är det endera, ränta eller utdelning från aktier som gäller generellt.

En vanlig fråga är varför fastighetsutvecklarna är villiga att betala 10% eller mer till investerare när de kan låna pengar hos banken betydligt billigare. Det beror helt enkelt på att bankerna är inte lika riskvilliga och frikostiga med lån som tidigare. Detta har skapat en marknad för den här formen av investeringar. Fastighetsutvecklarna går som oftast in med eget kapital, sedan lånar banken ut en viss summa också. Men för att kunna starta projektet behövs oftast ett antal ytterligare miljoner kronor som man då lånar från crowdfunders som vill få en relativt säker avkastning på sina pengar.

crowdfunding av fastighetsprojekt

NÄR BEHÖVS CROWDFUNDING?

Ett fastighetsbolag vill bygga ett antal hus med bostadsrätter med en total uppförandekostnad om 100 miljoner kronor. Hos banken blir de beviljade ett lån på 60 miljoner kronor. De kvarvarande 40 miljonerna är det upp till fastighetsbolaget att ordna fram, endera genom eget kapital, eller andra typer av lån.

Skillnaden mellan vad banken vill låna ut och den totala uppförandekostnaden skapar ett behov av crowdfunding, och det ger fastighetsutvecklaren ett verktyg att få in det kapital som behövs.

Ett bolag som sysslar med detta är Tessin. ​​​Allt är dock inte guld och gröna skogar. Nyligen försattes fastighetsbolaget Axxonen properties i konkurs. Då hade medlemmar investerat 70 miljoner i fastighetsbolagets projekt. En investerare bör således läsa på ordentligt dels vilka villkor som gäller men även titta på marknaden och andra faktorer.   

Vill du göra lönsamma affärer?
Läs mer