Vad är skillnaden mellan konkursanbud och slagauktion?

19.09.2022
vad är skillnaden mellan

I det här inlägget ska vi titta närmare på skillnaden mellan: 
Att köpa på auktion, jämfört med att köpa via anbud från en konkursförvaltare.

Vi tar det hela från början
När ett företag hamnar på obestånd, det vill säga får svårt att betala sina räkningar, kan endera någon av ägarna eller någon av företagets leverantörer ansöka hos tingsrätten om att företaget ställs i konkurs. Det är med andra ord tingsrätten som gör den bedömning. Blir det konkurs utses en konkursförvaltare av tingsrätten.

I det läget omhändertas samtliga tillgångar av konkursboet. Konkursförvaltaren sammanställer en konkursbouppteckning som lämnas in till tingsrätten. I bouppteckningen ska alla tillgångar och skulder stå med.

Beroende på viken typ av företag det är försöker konkursförvaltaren endera att hitta en ny ägare eller att sälja av konkursboets tillgångar.

Har företaget anställda prioriteras det att hitta någon som kan ta över företaget och driva det vidare. I många fall kan det finnas värdefull know-how, kundregister, patent eller mjukvara som inte går att sälja vidare men som kan vara mycket lukrativ för den som tar över. Speciellt är detta intressant för den som driver företag i samma eller en närbesläktad bransch. Att då få in nya kunder som kanske har redan skrivna kontrakt kan bli en mycket bra affär.
I de fall där det inte går att hitta någon som vill ta över beslutar konkursförvaltaren om att ta in anbud på konkursboets tillgångar. Det är i det här skedet som det går att göra riktigt bra affärer på till exempel varulager eller inventarier.

Auktionsfirma
Konkursförvaltaren kan också anlita en auktionsfirma som tar på sig att värdera och lista företagets tillgångar. Oftast styckar man då upp varulagret och säljer artiklarna en och en. Att köpa från auktion blir då långt i från lika lönsamt, när slagavgifter, frakt, moms och annat äter upp vinstmarginalen. I många fall är det bättre att köpa nytt från butik, då har man dessutom garantier och ångerrätt. Konsumentprodukter där privatpersoner lockas att spara några kronor är oftast inte lönt att engagera sig i för dem som vill göra lönsamma affärer. När det kommer till mer udda artiklar med ett svalare intresse ökar chansen att man kan köpa till bra pris.

Vi hoppas detta bringade mer klarhet i skillnaden mellan att köpa via vanlig slagauktion och konkursanbud.