Smart låda för livvästar

08.10.2018
smart låda för livvästar

​Grundarna utvecklade under sina studier en tre-delad liv-västlåda som automatiskt öppnas när ett fartyg sjunker. (Auto-release-life-jacket-container) Verksamheten i bolaget inriktades inledningsvis mot att ta fram ritningar och en prototyp. Samarbetsavtal tecknades med en designbyrå och ett tillverkningsföretag. Bolaget sökte mönsterskydd i EU och Kina. Någon försäljning kom dock inte igång innan konkursbolaget försattes i konkurs. 

Vill du lära dig hur man hittar den här typen av objekt?
Läs mer