9 inkomstkällor för miljonärer

14.10.2021

​​För att diversifiera en portfölj bör man välja områden och branscher som inte påverkas av gemensamma faktorer. En vanlig missuppfattning är det räcker med att köpa 10 olika aktiefonder inom olika inriktning så har man säkrat upp sina pengar. Skulle aktiemarknaden kollapsa är man inte så hjälpt av det upplägget. Istället bör man hitta investeringar som inte har en koppling till varandra. 

9 inkomstkällor för miljonärer


 1. Fastigheter 
  Har man gott om pengar och låneutrymme på det så passar fastigheter bra. Dels kan man förädla fastigheter, till exempel hitta dolda utrymmen som går att hyra ut. En klassiker är att göra om vindsvåningen och bygga nya lägenheter där. Kanske är det inte själva byggnaden som som är fastighetens viktigaste värde. Det kanske är själva tomtens läge som är mest värdefullt. En annan variant är att köpa färdigfördlade fastigheter och forsätta förvalta dessa. 

 2. Royalties  
  En sorts ersättning som utbetalas för den licenserade rätten att nyttja ett verk, till exempel trycka och sälja en bok, spela ett musikstycke på radio eller använda ett patent. Ersättningen regleras i kontrakt mellan ägaren och den som licensierar verket. Den beräknas vanligen utifrån storleken av försäljning, tillverkning, offentlig uppspelning eller dylikt.

 3. Värdepapper  
  Direktavkastning eller värdeökning från både noterade och noterade innehav. Det är vanligt med räntebärande värdepapper för att balansera risken. Många använder också kapitalförvaltare som sköter portföljen utifrån kundens önskemål.

 4. Snabba klipp 
  Kapitalvinster från försäljning av varulager, fordon, fastigheter och liknande. Köps och avyttras inom en kortare tidrymd med en förtjänst på 10-30%. 

 5. Avknoppningar från stabila bolag
  Detta kan hända i större företag som vill ändra sin profil och vill man renodla verksamheten till en viss del. Den delen av företaget som blir bortflyttad brukar då bli ett eget företag. Generellt brukar den här typen av bolag överträffa index. Carnegies Spin-Off är en fond som investerar i den här typen av bolag. Totalt för den globala marknaden har antalet avknoppningar varit omkring 100-200 per år i snitt de senaste 15 åren. 

 6. Marknadsintroduktioner
  Så kallade IPO:er (Initial Public Offering) Här gäller det att skilja guldkornen från skräpet. Lyckas man med det kan avkastningen bli enorm. Viktigt är att inte ha för stor andel av dessa sin portfölj eftersom risken är påtagligt högre än aktier i stabila bolag.

 7. Crowdfunding - Fastighetsprojekt
  En marknad utan direkt koppling till börsen med en avkastning 8-12%. Det gäller som vanligt att göra sin egen due diligence och sålla bort objekt med för många frågetecken.  

 8. Företag under rekonstruktion
  Rekonstruktion är läget innan konkurs och där har man som köpare oftast bra förhandlingsläge. Fördelen att köpa här är att mjuka värden så som inarbetade rutiner, och kunskap hos personalen vilka faller under begreppet mjuka värden, inte försvinner under rekonstruktionsprocessen. Detta gör att bolag som räddas från konkurs oftast anses som mera attraktiva.

 9. Konkursbon 
  Här är det som billigast att köpa men de mjuka värdena kan ha gått förlorade, dessutom får man med konkurshistoriken vilken vissa inte vill ha med av renomméskäl. Något man bör titta på vid köp av företag under rekonstruktion och även konkursbon är om det finns långa kundavtal och upphandlade tjänster, samt hur kundbasen ser ut.

  Läs mer