Konkursauktioner vs anbudskonkurser

21.01.2022

De flesta har nog någon gång själva varit på auktion eller åtminstone sett på TV hur det går till. Enkelt förklarat är en auktion ett sätt att sälja via budgivning under en specificerad tidsperiod. Nu kan man dessutom ofta enkelt lägg bud via auktionssajter hemifrån men principen är densamma. 

Vid bud på lös egendom är det högsta bud som vinner. När det kommer till fast egendom, det vill säga i huvudsak fastigheter, är det andra regler som gäller. Där räknas affären som klar först när köpekontraktet är påskrivet.

En konkursauktion handlar som oftast om att all lös egendom delas upp i mindre delar och läggs upp på en auktionssida. Fördelen är bättre översikt och att man kan köpa specifika delar av konkursboet på detta sett.

konkursauktioner-vs-anbudskonkurser

Den uppenbara nackdelen med auktioner är fler budgivare blir inblandade. Vilket gör att priset på objekten tenderar att dra i väg långt över vad som är rimligt. Det beror på att många dras med i budgivningen. De glömmer bort att man måste ta höjd för olika avgifter som tillkommer, till exempel, transporter och slagavgift.

Man måste också ha en extra marginal för den risk man tar. Kanske har objektet skador som man inte syntes på bilderna eller så är kvaliteten undermålig i något avseende.

Det finns med andra ord många fallgropar med auktioner.Konkursbon som säljs via anbudskonkurser har förstås också gott om potentiella fallgropar. Tänker man sig för går det däremot att göra ordentliga klipp.

Anbudskonkurser kräver dock större kapital och även som oftast en viss vana att göra affärer, eller åtminstone ett driv att lära sig. Så att tjäna pengar på det sättet passar inte alla.

Sammanfattningsvis kan man säga att den stora skillnaden mellan konkursauktioner och anbudskonkurser är möjligheten till att tjäna pengar är större vid anbud än vid auktioner. 


ANBUDSKONKURSER MED PASSERAT SVARSDATUM
Till skillnad från auktioner kan anbudskonkurser ligga ute länge, ibland flera år innan en lämplig köpare hittas. Det vill säga att sista svarsdatum som angivits av konkursförvaltaren har passerats, men objektet ligger fortfarande ute till salu.

Dessa ska således fortfarande ses som aktuella trots att sista svarsdatum passerat. Ett dito skrivs vanligtvis dit som ren formalia och för att skapa en känsla av att det är bråttom. En del kan tycka att det tar emot att ta kontakt efter detta datum.

Tänk tvärtom, nu kanske du har ett något bättre förhandlingsläge med konkursförvaltaren om denne inte lyckats sälja objektet ännu.Utifrån konkursförvaltarens synvinkel så vill denne så snart som möjligt genomföra affären, dock inte till vilket pris som helst men ofta finns det goda förhandlingsmöjligheter.  

Läs mer