Så gör du ett konkursklipp

01.03.2019

Dagens Industri tar sig en titt på hur konkursmarknaden växer
Marknaden för konkursbon växer och ovanligt många kursade bolag sitter på attraktiva värden. Konkurserna väntas öka åtminstone året ut, enligt flertalet prognoser. För den som är sugen på att köpa ett kursat bolag finns med andra ord en växande marknad som fylls på i takt med att nya företag går omkull. Jämfört med förvärv kan konkursbon fyndas till en bråkdel av priset.    

så gör du ett konkursklipp

Billiga konkursbon
Möjligt att handla väldigt billigt vid köp av konkursbon. En ökad andel av konkursbon och många av dem har intressant innehåll.Prognoser pekar på en allt större andel konkurser. Den som vill köpa ett konkursbo har alltså en allt större marknad att välja ifrån. Många av konkurserna har substans, det vill säga lager, inventarier och även verksamheter.

I jämförelse med att köpa ett företag kan ett konkursbo köpas till en bråkdel. Dock måste man göra en ordentlig due dilegence innan en affär görs. Annars är det lätt göra en dålig affär då det finns flera fallgropar att se upp för.

Ett konkursbo ger möjligheten att köpa till väldigt bra pris. Konkursförvaltaren ger inga garantier och kan på så sätt sänka priset ordentligt. Då den förra ägaren inte längre har med bolaget att göra så snart köpet är klart friskrivs konkursförvaltaren från fortsatt ansvar.

Analysera orsakerna
Det första man ska göra är att göra en ordentlig undersökning av orsakerna till varför företaget gått dåligt. Hoppar man över den biten är risken stor att köpet blir en besvikelse.Vanligtvis går köpeprocessen snabbt. Bud på hela konkursboet är av större intresse hos konkursförvaltaren än bud på enstaka delar, till exempel varulagret. Skulle det ge mer pengar i slutändan till fordringsägarna kan konkursförvaltaren ändå gå med på den typen av bud.

Genom att garantera att tidigare uppsagd personal kommer att få tillbaka sina tjänster kan ett lägre bud bli mer än ett högre utan dessa garantier. Det är speciellt vanligt på mindre orter där konkursförvaltaren lägga stort värde vid en sådan detalj.Vid köp av konkursbon så är alltid samtliga skulder avskrivna. Det är endast tillgångarna som köpet avser. Som köpare har man heller ingen skyldighet att ta tillbaka tidigare anställd personal även om det så klart kan ge ett annat förhandlingsläge.Köp av konkursbon är momsfritt och som oftast är avtalet ett stramt standardavtal utan större möjligheter till utsvävningar. Det köparen generellt endast kan styra är vilket bud denne väljer att lägga. Förhandlingsutrymmet brukar vara väldigt begränsat.

Företagsrekonstruktion
Att köpa ett företag som genomgår en företagsrekonstruktion kan också vara lönsamt. Dessutom behålls bolagets så kallade mjuka värden, det vill säga know-how, processer, rutiner och erfarenhet som annars oftast går förlorad vid en konkurs. Dessutom är har en presumtiv köpare ett bättre förhandlingsläge. Ett konkursbo är snäppet billigare, dock kommer konkursen att synas i historiken vilket många vill undvika.Ett tips för att göra lönsamma affärer inom den här sfären är att leta efter bolag som har erbjuder upphandlade tjänster och gärna i kombination med kundavtal som sträcker sig över flera år.

Ett annat tips är att specifikt leta efter konkurrenter som genomgår en rekonstruktion. Vid köp av ett sådant företag får man med värdefulla kunder som man kan ta in i sin egen verksamhet.

Mest eftersökta bolagen
De bolag som är av störst intresse är de med välkända varumärken som ännu inte smutsats ned av företagets kritiska tillstånd. Bra varulager och även att verksamheten bedrivs från en eftertraktad adress är också parametrar som är uppskattade.

Synergieffekter 
Köpare bör leta efter konkursbon som har tillgångar eller egendom som kan stärka den egna nuvarande verksamheten. Exempelvis en verkstad, maskiner, en fabrik eller en fastighet kan komplettera nuvarande verksamhet bra. Konkursbon varit beroende av den tidigare ägaren och dennes kontaktnät är betydligt tuffare att sälja.   

Läs mer